Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε μία προκαθορισμένη μέρα και ώρα.. Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά. Μερικά από τα θέματα στα οποία εστιάζει, είναι:
Individual therapy

 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Αισθήματα κενού
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Πένθος
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Ψυχοσεξουαλικά θέματα
 • Χωρισμός
 • Θέματα σχέσεων
 • Κυκλοθυμία
 • Θυμός
 • Εθισμοί
 • Έλλειψη κινητοποίησης
 • Παρελθόντα βιώματα
 • Επαγγελματικές δυσκολίες
 • Ψυχολογικά τραύματα
 • Επιθυμία για βελτίωση