Ψυχοθεραπεία ζευγαριών

Ο στόχος της υπηρεσίας είναι να στηρίξει ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχέση τους. Το θεραπευτικό πλάνο περιλαμβάνει τριμερείς συναντήσεις αλλά και ατομικές συνεδρίες, βάσει ενός αμοιβαία προσυμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε μια προκαθορισμένη μέρα και ώρα και διαρκούν 50 λεπτά. Τα θέματα που εμφανίζονται συχνότερα είναι:

Couples therapy

  • Επικοινωνία
  • Κρίσεις
  • Χωρισμός
  • Ψυχοσεξουαλικά θέματα
  • Ασυμβατότητα